Spevnenie steny vagíny

Ak pôrod, alebo menopauza spôsobili určité zmeny vo funkcii a anatómii vašej vagíny, potom HIFU ponúka pomoc.

Liečba rieši viacero zdravotných problémov ženského pohlavia, akými sú okrem iného:

Vysoko intenzívny ultrazvuk (HIFU) je neinvazívny (nechirurgický) vaginálny zákrok, pri ktorom sa používa vaginálna sonda emitujúca ultrazvukovú energiu. Táto energia zahrieva tkanivo v pošve a naštartuje omladzovací proces v oblasti kolagénových vlákien a okolitého tkaniva, regeneráciu kolagénu.

Výsledkom je:

Procedúra zahŕňa 3 dvadsaťminútové sedenia s odstupom 2 týždňov.
Je to takmer bezbolestné.
Účinky pretrvávajú 3 - 6 mesiacov.
Je potrebné dôkladné posúdenie lekára o vhodnosti takéhoto zákroku práve pre vás.

Vaginálne omladenie HIFU sa stalo pokrokovou medicínskou alternatívou k tradičnej vaginoplastike z nasledujúcich dôvodov:

Ultrazvuková energia má v oblasti medicíny osvedčené výsledky už viac ako 50 rokov a dosahuje v priemere ohromujúcich okamžitých výsledkov 20 – 25 %, pričom optimálne výsledky sa dosahujú za cca 3 mesiace.
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúčajú 2 ošetrenia.
Odporúčajú sa udržiavacie kúry, ktorými sa dosiahne dlhodobý výsledok.
Výsledky pretrvávajú v priemere 2 až 4 roky.
Výsledky sa líšia u každého individuálne a sú založené na faktoroch, akými sú vek, životný štýl, predispozície.

Cena spevnenia steny vagíny:

Cenu za výkon spevnenia steny vagíny stanovujeme po konzultácii a individuálnom návrhu. Jej výška závisí od ošetrovanej oblasti a rozsahu ošetrenia.

Konzultácia:

Potrebujem konzultáciu / zákrok