Plastika viečok

Plastika dolných viečok

Plastika dolných viečok

Plastika dolných viečok

Plastika horných viečok – pred a bezprostredne po zákroku

Plastika horných viečok

Plastika horných viečok